Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné informácie

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je informovať používateľov našej webovej stránky o forme, rozsahu a dôvodoch zhromažďovania a používania osobných údajov prevádzkovateľom internetovej stránky Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Wertstraße 9, 30163 Hannover, Nemecko.

Pelikan berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne a zaobchádza s nimi dôverne a v súlade so zákonom. Keďže nové technológie a neustály vývoj tejto webovej stránky vedie k zmenám našich zásad ochrany osobných údajov, odporúčame Vám pravidelne čítať zásady ochrany osobných údajov.

Definície použitej terminológie (napríklad "osobné údaje" alebo "spracovanie údajov") môžete nájsť v Článku 4 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Účel použitia

Informácie, ktoré nám boli poskytnuté, nám pomáhajú neustále zlepšovať a individuálnym spôsobom navrhovať naše služby a produkty. Primárnym účelom týchto údajov je umožniť používanie portálu učiteľa (napr. registrácia, stiahnutie brožúr). Okrem toho používame vaše osobné údaje na spracovanie objednávok, dodanie tovaru, spracovanie platieb a informovanie o objednávkach, produktoch, službách a ponukách.

Zber údajov a spracovanie údajov

Pelikan uloží osobné údaje používateľov svojej webovej stránky len s ich súhlasom a dovolením. Okrem toho je v našom oprávnenom záujme (Článok 6, Ods. 1, znenia GDPR) zhromažďovať údaje týkajúce sa návštev na našej webovej stránke, ako aj úplnú IP adresu, a to na obdobie maximálne siedmich dní, dočasne a ako chránený údaj, v rámci ochrany pred kybernetickými útokmi a na zabezpečenie riadneho fungovania stránky. Výnimkou sú v tejto súvislosti údaje o návštevách potrebných na ďalšie vyšetrovanie útokov a narušení stránky.

Zhromažďované údaje zahŕňajú:

  • úplnú IP adresu počítača požadujúceho pripojenie sa
  • dátum a čas pripojenia
  • názov požadovaných údajov alebo webovej stránky ponuky (URL)
  • status prístupu (prenos údajov, údaje neboli nájdené atď.)
  • objem prenesených údajov
  • stránka, z ktorej bolo požadované dáta (odkazujúci server)
  • použitý internetový prehliadač (užívateľský agent)

Prístup k týmto údajom je prísne regulovaný a je povolený iba na preskúmanie narušení a útokov. Takéto údaje súvisiace s podnikaním nebudú prepojené s inými zozbieranými údajmi. Pokúsime nájsť osobu za IP adresou iba v prípade nelegálnych útokov. Vo všetkých ostatných prípadoch sa nebudeme snažiť odhaliť tieto informácie a nebudeme sa pokúšať získať prístup k údajom vlastníka IP adresy.

Nakladanie s kontaktnými údajmi

V prípade, že budete kontaktovať nás, prevádzkovateľa webovej stránky prostredníctvom ponúkaných kontaktných možností, vami zadané informácie v kontaktnom formulári, ako je vaše meno, firma, e-mail, domáca adresa a telefónne číslo, budú použité a uložené iba na zodpovedanie a spracovanie vašej žiadosti. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez vášho súhlasu.

Prihlásenie sa na odber spravodaja

Pelikan vám ponúka spravodaj, ktorý vás informuje o nových udalostiach a ponukách. Ak sa chcete prihlásiť na odber spravodaja, musíte uviesť platnú e-mailovú adresu. V prípade prihlásenia sa na odber nášho spravodaja súhlasíte so zasielaním nášho spravodaja a s opísaným procesom.

Náš spravodaj je zasielaný odosielateľom: kajomi GmbH, Lochhamer Str. 9, 82152 Martinsried, Nemecko.

Informácie o politike ochrany osobných údajov nášho odosielateľa sú k dispozícii na adrese: https://www.kajomi.de/datenschutz/

Odvolanie a zrušenie: Môžete zrušiť svoj súhlas so zasielaním nášho spravodaja kedykoľvek a tým zrušiť jeho odber. Zašlite vaše odvolanie spoločnosti Pelikan, nie odosielateľovi spravodaja. Po tom, čo zrušíte zasielanie, budú vaše osobné údaje vymazané. Súčasne bude váš súhlas so zasielaním nášho spravodaja zrušený. Odkaz na zrušenie nájdete v spodnej časti každého spravodaja.

Sprístupnenie tretím stranám

Nesprístupníme vaše osobné údaje, vrátane vašej domácej adresy a vašej e-mailovej adresy, tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek zrušiť. Len na účely spracovania určitých obchodných záležitostí (napríklad odosielanie produktov z nášho e-shopu alebo komerčných materiálov) sprístupníme vaše údaje potrebné pre túto konkrétnu záležitosť (napríklad domácu adresu). Údaje zdieľané s príjemcom týkajúce sa týchto záležitostí sa môžu využívať len na plnenie profesionálnych povinností daného subjektu. Ďalšie použitie nie je povolené.

Bezpečnosť

Prijali sme technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred úmyselnou alebo náhodnou manipuláciou, prístupom neoprávnených tretích strán, zničením a zmenami.

Používanie súborov cookie

Naše webové stránky používajú tzv. cookies. Súbory cookie sú malé dátové balíky obsahujúce informácie, ktoré sa uložia do vášho počítača, tabletu alebo smartfónu pri návšteve webových stránok. Slúžia vo všeobecnosti za účelom poskytovania efektívnejšieho dizajnu a používania webových stránok. Niektoré súbory cookie (súbory cookie relácie) sa po zatvorení prehliadača automaticky odstránia. Naopak, iné súbory (trvalé súbory cookie) sú archivované na vašom počítači až do určitého dátumu splatnosti alebo do vyprázdnenia vyrovnávacej pamäte prehliadača a umožnia nám identifikovať vás ako návštevu našich webových stránok. Niektoré súbory cookie sú uložené aj autorizovanými tretími stranami (súbory cookie tretej strany alebo sledovacie súbory cookie). Takéto súbory cookie slúžia na analýzu a marketingové účely, ako napríklad vypočítanie návštevnosti webových stránok, množstva času, ktorý užívatelia na stránke strávili a preskúmania cesty, ktorou sa užívateľ kliknutím na odkazy na stránku dostal.

Nastavenia súborov cookie vo vašom počítači

Pri prvých návštevách našej webovej stránky vás budeme informovať o používaní súborov cookie. Ak budete pokračovať vo svojej návšteve, akceptujete používanie štandardných súborov cookie na našej webovej stránke. Skôr než budete pokračovať, môžete prejsť aj na "nastavenia". Otvorí sa okno s podrobnými informáciami o súboroch cookie na našej webovej stránke. Stačí si prečítať popisy súborov cookie a nastaviť značky na cookies, ktoré si vyberiete počas trvania vašej návštevy na našej webovej stránke. Nezabudnite, že "potrebné súbory cookie" sú dôležité pre správne fungovanie webových stránok. Po vykonaní úprav môžete pokračovať v návšteve.

Nastavenia súborov cookie

Okrem toho môžete prispôsobiť nastavenia vášho prehliadača tak, aby boli súbory cookie prijaté alebo odmietnuté, alebo aby ste dostali upozornenie hneď, ako sa do počítača uloží súbor cookie.

Používanie Google Analytics

V súlade s Článkom 6, Ods. 1, znenia GDPR, je v našom oprávnenom záujme používať službu Google Analytics, webovú službu na analýzu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len "Google")) za účelom optimalizácie a analýz našej webovej stránky. Služba Google Analytics používa takzvané "súbory cookie", textové súbory uložené do vášho počítača, ktoré analyzujú spôsob používania webových stránok. Cookies vytvorené pri používaní týchto webových stránok sú zvyčajne prenesené na server Google umiestnený v USA a uložené tam. Avšak v prípade aktivácie IP anonymizácie na tejto webovej stránke bude vaša IP adresa skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch EÚ alebo iných signatárskych krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Len za výnimočných okolností sa úplná adresa IP najprv odošle na server Google v USA a potom skráti. Na základe pokynov prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, na prezentáciu prehľadov o aktivite na webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej stránky týkajúce sa používania webových stránok a internetu. IP adresa prenášaná z vášho prehliadača, ktorú používa služba Google Analytics, nebude spojená s inými údajmi spoločnosti Google.

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na adrese: https://www.google.com/analytics/terms/sk.html alebo https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.Majte prosím na pamäti, že na tejto webovej lokalite bola služba Google Analytics rozšírená o kód "ga ('set', 'anonymizeip'), aby sa zaručil anonymizovaný príjem IP adries (tzv. IP masking).

Používanie Google AdWords

V súlade s Článkom 6, Ods. 1, znenia GDPR, keďže sme zákazníkmi v rámci služby AdWords, je v našom legitímnom záujme použiť službu "Sledovanie konverzií Google", analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len "Google") za účelom optimalizácie a analýz našich online ponúk. Z tohto dôvodu Google AdWords nainštaluje súbor cookie do vášho počítača (cookie konverzie) v prípade, že ste sa dostali na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy Google. Tieto cookies prestanú fungovať po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu. V prípade, že navštívite niektoré naše webové stránky a súbor cookie ešte neprestal fungovať, môžeme spolu so spoločnosťou Google rozpoznať, že niekto klikol na reklamu a následne bol odoslaný na našu webovú stránku. Každý zákazník služby AdWords dostáva iný súbor cookie. Takto sa cookies nemôžu sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords. Informácie získané prostredníctvom konverzného súboru cookie slúžia na vytvorenie štatistík konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli použiť sledovanie konverzií. Zákazníci služby AdWords spoznajú celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu, a boli presmerovaní na stránku obsahujúcu značku sledovania konverzií. Nedostávajú však informácie, ktoré môžu byť použité na osobnú identifikáciu používateľov. Ak sa nechcete zúčastniť procesu sledovania, môžete zvoliť “nezadanie” príslušného súboru cookie - napríklad prostredníctvom nastavení prehliadača, ktoré všeobecne deaktivujú nastavenie súborov cookie. Môžete tiež deaktivovať súbory cookie pre sledovanie konverzií úpravou nastavení prehliadača tak, aby ste zablokovali súbory cookie v doméne "googleadservices.com". Môžete tiež deaktivovať súbory cookie pre sledovanie konverzií výberom nastavenia "potrebné súbory cookie" v nastaven Nastavenie cookie.

Ďalšie informácie a pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Právo namietať

Ukladanie súborov cookie môžete zablokovať výberom príslušného nastavenia softvéru prehliadača. V tomto prípade by sme však chceli poznamenať, že je možné, že nebudete môcť využívať celý rad funkcií webovej stránky. Okrem toho môžete zablokovať súbory cookie, ktoré sledujú vaše osobné informácie o tom, ako používate webovú lokalitu a informácie tak neodošlete spoločnosti Google (vrátane adresy IP), teda nedôjde ani k spracovaniu týchto informácií spoločnosťou Google. Môžete tak urobiť stiahnutím a inštaláciou nasledujúceho plug-in prehliadača, ktorý je k dispozícii prostredníctvom tohto odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Alebo namiesto plug-in prehliadača alebo pre možnosť použitia prehliadačov na mobilných zariadeniach kliknite na nasledujúci odkaz a prispôsobte príslušné nastavenia súborov cookie tak, aby ste zabránili akémukoľvek budúcemu získavaniu údajov prostredníctvom služby Google Analytics na týchto webových stránkach (Tieto nastavenia súborov cookie budú fungovať iba pre tento prehliadač a iba pre túto doménu. Ak vymažete súbory cookie v tomto prehliadači budete musieť znova kliknúť na tento odkaz: Sledovanie konverzií Google Analytics a Google AdWords bolo deaktivované..

Užívateľské práva

Ako užívateľ máte právo získať informácie týkajúce sa osobných údajov, ktoré sa o vás uložili. Máte tiež právo opraviť nepravdivé údaje a obmedziť spracovanie vašich osobných údajov alebo ich úplne odstrániť. V prípade potreby môžete tiež uplatniť svoje právo na prenos dát. Ak máte podozrenie, že vaše údaje boli spracované nesprávne, môžete podať sťažnosť na zodpovedný orgán.

Vymazanie údajov

Za predpokladu, že to nie je v rozpore so zákonnými povinnosťami uchovávania údajov, máte právo na to, aby boli vaše osobné údaje vymazané. Uložené údaje budú vymazané v prípade, že už nie sú potrebné na zamýšľané použitie a nevyžadujú sa na ne zákonné ustanovenia na uchovávanie údajov. V prípade, že sa nedajú odstrániť, v dôsledku existencie zákonných povinností na ich uchovanie, začne sa s obmedzeným spracovaním údajov. V tomto prípade budú údaje zablokované a nebudú použité na žiadne iné účely.

Kontakt

Ak sa vyskytnú nejaké otázky týkajúce sa spracovania údajov, kontaktujte nás.

Použite nasledujúce kontaktné údaje:

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Datenschutzbeauftragter
Werftstraße 9
30163 Hannover
Nemecko

Telefonické spojenie: +49-511-6969-0
E-mail: datenschutz@pelikan.com

Cookie-Settings

We use cookies to give you the best experience possible with our website and to improve our communication with you. We consider your selection and will only use the data you have approved us to gather.

Necessary cookies

These cookies help making a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Statistics cookies

These cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously. With this information we can constantly improve the experience we offer on our website.

Marketing cookies

These cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.