Η προστασία

Αποθήκευσε τα έγγραϕά σου χρησιμοποιώντας τις  χρήσιμες διαϕάνιες της herlitz. Μετά από συνεχή χρήση τα έγγραϕα δείχνουν ίχνη ότι έχουν χρησιμοποιηθεί. Γι αυτό βοηθάει να τα προστατέψουμε με κατάλληλες διαϕάνιες έτσι ώστε η σκόνη και η υγρασία να μην πλησιάσουν. Οι διαϕάνιες μας διατίθενται σε χρωματιστά ή διάϕανα και σε μια ποικιλιά από τύπους.

Cookie-Settings

We use cookies to give you the best experience possible with our website and to improve our communication with you. We consider your selection and will only use the data you have approved us to gather.

Necessary cookies

These cookies help making a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Statistics cookies

These cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously. With this information we can constantly improve the experience we offer on our website.

Marketing cookies

These cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.