Σπιραλ τετράδια

Ιδέες, πληροϕορίες επαϕής, ραντεβού ή ο,τιδήποτε-το νέο εύκολο orga to go σπιράλ τετράδιο προσϕέρει χώρο έτσι ώστε τίποτα να μην ξεχνιέται. Τα καλύματα είναι ϕτιαγμένα από πλαστικό και μια ελαστική ταινία προστατεύει τις σημειώσεις ενώ βρίσκεται εν κινήσει. Τα εντυπωσιακά σπιράλ τετράδια είναι διαθέσιμα σε διάϕορα μοτίνα και με γραμμές ή squaredrules.

Cookie-Settings

We use cookies to give you the best experience possible with our website and to improve our communication with you. We consider your selection and will only use the data you have approved us to gather.

Necessary cookies

These cookies help making a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Statistics cookies

These cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously. With this information we can constantly improve the experience we offer on our website.

Marketing cookies

These cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.