Διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των cookies

Παρακαλώ επιλέξτε ποιες ρυθμίσεις των cookies επιτρέπονται να χρησιμοποιηθούν σε αυτή την ιστοσελίδα. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies μέσω του συνδέσμου ρύθμισης των cookies στο τέλος της σελίδας, οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη βασική λειτουργία της ιστοσελίδας.

Αν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε αυτά τα cookies, απενεργοποιήστε την αποδοχή των cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Μπορεί, επίσης ορισμένα τμήματα του ιστότοπου να μην λειτουργήσουν σωστά.

Επιτρεπόμενες λειτουργίες:

 • Βασικές λειτουργίες της ιστοσελίδας
 • Αποθήκευση ρυθμίσεων cookie
 • Συμμετοχή σε κληρώσεις και προωθήσεις

Παραδείγματα για απαγορευμένες λειτουργίες:

 • Ανώνυμη απόκτηση στατιστικών από προσβάσιμες σελίδες
 • Ανώνυμη στατιστική απόκτηση των στοιχείων στα οποία έγινε κλικ για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας

Cookies σε αυτές τις ρυθμίσεις

 • JSESSIONID: Session-Cookie.
  Αυτό το cookie υπάρχει μόνο για την ώρα της ηλεκτρονικής σας επίσκεψης. Η επίσκεψή σας τελειώνει κλείνοντας το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης ή κλείνοντας το πρόγραμμα περιήγησης.
 • cpc: Μόνιμο cookie.
  Αυτό το cookie υπάρχει για μια περίοδο ενός έτους και αποθηκεύει τις ρυθμίσεις cookie.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη βασική λειτουργία της ιστοσελίδας και μας επιτρέπουν επίσης να αποκτήσουμε ανώνυμα στατιστικές πληροφορίες για τις σελίδες τις οποίες έχετε επισκεφτεί.

Επιτρεπόμενες λειτουργίες:

 • Βασικές λειτουργίες της ιστοσελίδας
 • Αποθήκευση ρυθμίσεων cookie
 • Συμμετοχή σε κληρώσεις και προωθητικές ενέργειες
 • Ανώνυμη απόκτηση στατιστικών από πρόσβαση σελίδων

Παραδείγματα για απαγορευμένες λειτουργίες:

 • Ανώνυμη στατιστική απόκτηση των στοιχείων στα οποία έγινε κλικ για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας

Cookies σε αυτές τις ρυθμίσεις

 • JSESSIONID: Session-Cookie.
  Αυτό το cookie υπάρχει μόνο για την ώρα της ηλεκτρονικής σας επίσκεψης. Η επίσκεψή σας τελειώνει κλείνοντας το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης ή κλείνοντας το πρόγραμμα περιήγησης.
 • cpc: Μόνιμο cookie.
  Αυτό το cookie υπάρχει για μια περίοδο ενός έτους και αποθηκεύει τις ρυθμίσεις cookie.
 • _ga: Μόνιμο cookie.
  Αυτό το cookie υπάρχει για περίοδο δύο ετών και χρησιμεύει για την ανώνυμη απόκτηση των ιστοσελίδων που έχετε πρόσβαση.
 • _gat: Προσωρινό cookie.
  Αυτό το cookie υπάρχει για την περίοδο των 10 λεπτών και χρησιμοποιείται από το λογισμικό ανάλυσης.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την βασική λειτουργία του ιστότοπου και μας επιτρέπουν να αποκτήσουμε ανώνυμα στατιστικά στοιχεία των σελίδων που έχετε επισκεφθεί και έχετε κάνει κλικ σε στοιχεία.

Επιτρεπόμενες λειτουργίες:

 • Βασικές λειτουργίες της ιστοσελίδας
 • Αποθήκευση ρυθμίσεων cookie
 • Συμμετοχή σε κληρώσεις και προωθητικές ενέργειες
 • Ανώνυμη απόκτηση στατιστικών από πρόσβαση σελίδων
 • Ανώνυμη στατιστική απόκτηση των στοιχείων στα οποία έγινε κλικ για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας

Cookies σε αυτές τις ρυθμίσεις

 • JSESSIONID: Session-Cookie.
  Αυτό το cookie υπάρχει μόνο για την ώρα της ηλεκτρονικής σας επίσκεψης. Η επίσκεψή σας τελειώνει κλείνοντας το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης ή κλείνοντας το πρόγραμμα περιήγησης.
 • cpc: Μόνιμο cookie.
  Αυτό το cookie υπάρχει για μια περίοδο ενός έτους και αποθηκεύει τις ρυθμίσεις cookie.
 • _ga: Μόνιμο cookie.
  Αυτό το cookie υπάρχει για περίοδο δύο ετών και χρησιμεύει για την ανώνυμη απόκτηση των ιστοσελίδων που έχετε πρόσβαση.
 • _gat: Προσωρινό cookie.
  Αυτό το cookie υπάρχει για την περίοδο των 10 λεπτών και χρησιμοποιείται από το λογισμικό ανάλυσης.
 • _gali: Προσωρινό cookie.
  Αυτό το cookie υπάρχει για την περίοδο των 10 λεπτών και χρησιμεύει για την ανώνυμη απόκτηση των στοιχείων στα οποία κάνετε κλικ σε μία σελίδα.