Společnost Herlitz uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM a.s., a s účinností od 18.6.2002 plní své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle §13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech a zapojila se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM. Číslo smlouvy je KS200240000924 a identifikační číslo sdělíme okamžitě po jeho přidělení.