Disclaimer

Poučení o ochraně dat týkající se obsahu webových stránek na adrese "www.herlitz.de" (stav: 28. 9. 2010)

Toto poučení o ochraně osobních údajů platí pro veškerý obsah zveřejněný na internetové adrese www.herlitz.de. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto naši činnost provozujeme v souladu s aplikovatelnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a bezpečnosti dat. Dodržujeme ustanovení spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a dalších předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Dále se dozvíte, které informace případně shromažďujeme, jak s nimi zacházíme a komu je případně dáváme k dispozici.

 

Osobní údaje

Osobní údaje (§ 3, odst. 1 BDSG) jsou jednotlivé údaje o osobách a údaje o osobních (např. jméno, adresa, datum narození, povolání, titul) nebo věcných poměrech (např. příjem, hospodářské odvětví, nabízené služby) určité či určitelné fyzické osoby.

Prostřednictvím našich webových stránek shromažďujeme vaše osobní údaje (např. jména, adresy, telefonní čísla nebo e-mailové adresy) pouze do té míry, v jaké nám je dobrovolně poskytnete, pokud nám s jejich zpracováním poskytnete souhlas, nebo pokud jejich zpracování umožňují příslušné právní předpisy o ochraně osobních údajů.

Koncový spotřebitel může být přesměrován k obchodnímu partnerovi (tj. do online obchodu prodejce). Zaručujeme, že adresy IP se při tomto přesměrování ukládají v anonymní podobě. Kromě anonymní adresy IP se neukládají žádné další osobní údaje.

Osobní údaje nevyžadujeme od dětí či mladistvých a rovněž je nepředáváme třetím osobám. Upozorňujeme, že osoby mladší 18 let nesmějí bez svolení rodičů po internetu předávat nebo odesílat osobní údaje.

 

Stanovení účelu

Vámi poskytnuté osobní údaje použijeme výhradně za účelem vlastního zpracování dat (např. k odeslání informačních materiálů a objednaného zboží či k zodpovězení vašich individuálních dotazů). Po jejich zpracování budou vaše údaje vymazány.

Vaše osobní údaje neprodáme ani jinak nevyužijeme ve prospěch třetích osob.

 

Poskytnutí souhlasu

K marketingovým účelům, jako jsou např. online ankety nebo informace o výrobcích, použijeme vaše údaje pouze v případě, že nám k tomu poskytnete výslovný souhlas. Tento souhlas se poskytuje elektronickou formou. Je možné ho kdykoli zrušit prostřednictvím e-mailu. Prohlášení o poskytnutí souhlasu najdete v kontaktním formuláři zákaznického servisu.

 

Údaje týkající se komunikace nebo používání

Při přístupu na naše webové stránky se pomocí technických prostředků automaticky generují a ukládají komunikační údaje (například adresa IP), resp. údaje o užívání (např. informace o začátku a době užívání či o vámi využívaných telekomunikačních službách). Ty mohou eventuálně umožnit zpětný přístup k vašim osobním údajům. Pokud je shromažďování, zpracování a použití vašich údajů o komunikaci resp. používání nutné, podléhá zákonným ustanovením o ochraně údajů.

 

Automaticky shromážděné údaje neosobního charakteru

Jakmile vstoupíte na naše webové stránky, příležitostně se budou automaticky (tedy nikoli na základě registrace) shromažďovat informace nepřiřazené ke konkrétní osobě (např. použitý internetový prohlížeč a operační systém; doména webové stránky, kterou jste naposledy navštívili, počet návštěv; průměrná délka prohlížení; vyvolané stránky). Tyto informace používáme ke zjišťování atraktivity našich webových stránek a ke zlepšování jejich kvality a obsahu.

 

"Cookies" – informace, které se automaticky ukládají ve vašem počítači

JJakmile navštívíte naše webové stránky, může se stát, že do vašeho počítači uložíme informace ve formě souboru "cookie". Při další návštěvě vás naše stránky automaticky identifikují; toto opětovné rozpoznání uživatelům usnadňuje používání našeho online obsahu. Pokud si to nepřejete, nastavte svůj internetový prohlížeč tak, aby soubory "cookie" mazal z pevného disku počítače, blokoval všechny soubory "cookie" nebo vás varoval, předtím než dojde k uložení takového souboru. Používání souborů cookie je dle § 15 odst. 1 zákona o telekomunikačních službách v principu povoleno, není-li k využívání telekomunikačních médií nezbytné.

 

Google Analytics

"Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným."

Získávání a ukládání dat můžete kdykoli s účinností do budoucna odmítnout [přidat odkaz na tools.google.com/dlpage/gaoptout ]. Z hlediska diskuze o používání analytických nástrojů s úplnou adresou IP bychom vás rádi upozornili, že tyto webové stránky službu Google Analytics používají s rozšířením „_anonymizeIp()“, díky čemuž se adresy IP používají jen ve zkrácené podobě, což vylučuje přímé provázání s informacemi o osobách.

 

Použití pluginů pro Facebook

Na těchto internetových stránkách jsou použity pluginy sociální sítě facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pokud si na našem webu otevřete stránku, v níž je tento plugin integrován, bude navázáno spojení se servery sítě Facebook a plugin se na internetové stránce zobrazí s daty odeslanými vašemu prohlížeči. Tímto způsobem se na server sítě Facebook odesílají informace o tom, které naše internetové stránky jste navštívili. Pokud jste přitom přihlášeni jako člen sítě Facebook, síť tyto informace přiřadí k vašemu osobnímu účtu v síti Facebook. Při použití funkcí pluginu (např. kliknutí na tlačítko „Líbí se mi“, vložení komentáře) budou rovněž tyto informace přiřazeny k vašemu účtu v síti Facebook, čemuž lze zabránit pouze odhlášením před použitím pluginu. Další informace o shromažďování a používání údajů ze strany sítě Facebook, vašich souvisejících právech a možnostech ochrany soukromí naleznete v upozornění o ochraně dat v síti Facebook.

 

Bezpečnost

Společnost Herlitz provádí technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila vaše osobní údaje proti jejich neúmyslnému nebo neoprávněnému smazání, změně, nebo proti ztrátě a neoprávněnému předání nebo přístupu.

 

Povinnost utajení dat a zachování telekomunikačního tajemství

Všichni zaměstnanci společnosti Herlitz spol. s r. o., kteří přicházejí do styku s osobními údaji, byli spolehlivě vybráni a zavázáni k dodržování § 5 BDSG (mlčenlivost). Kromě toho zaměstnance dle § 88 zákona o telekomunikacích zavazujeme k zachování telekomunikačního tajemství, pokud se zaměstnanci v rámci své činnosti podílejí na komerčním poskytování telekomunikačních služeb.

 

Odpovědnost za odkazy na externí stránky

Na našich stránkách se nacházejí odkazy na externí stránky třetích osob. Jelikož na jejich obsah nemáme žádný vliv, nemůžeme převzít záruku za správnost jejich obsahu. Za obsah zveřejněný na těchto externích stránkách vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel.

 

Dotazy a připomínky

V průběhu dalšího rozvoje Internetu budeme průběžně upravovat i naše zásady ochrany dat. Změny včas oznámíme na této stránce. Proto byste měli tuto stránku navštěvovat pravidelně, abyste se informovali o aktuálním stavu zásad ochrany dat. Mimoto můžete svůj souhlas se získáváním, zpracováním a využíváním vašich osobních údajů odvolat.

Pokud máte dotazy nebo připomínky k těmto zásadám ochrany osobních údajů (například k nahlížení do vašich osobních údajů a k jejich aktualizaci), je vám k dispozici náš externí provozní pracovník pověřený ochranou osobních údajů (dle § 4 f a 4 g BDSG).

Našeho pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů můžete kontaktovat takto: Klikněte na odkaz "Impresum" v záhlaví okna na obrazovce a kontaktujte nás telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.